رد کردن لینک ها

کسب رتبه 282 در رتبه بندی شرکت های برتر ایران

گواهینامه دریافت رتبه 282 بین 500 شرکت برتر ایران در سال مالی 1401 

سازمان‌مدیریت‌صنعتی از سال 1377 رتبه‌بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، فضای روشن‌تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایـــه می‌دهد و به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران و پژوهشگران، یاری می‎رساند تا شناخت و درک دقیق‌تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

شرکت طب پلاستیک نوین در این رتبه بندی توانست در بخش صد شرکت سوم رتبه 282 را کسب نماید .

تاریخچه بیست و چهار سال متوالی رتبه‌بندی شرکت‌های برتر از سال 1377 بخش دیگری از مباحث مطروحه در رویداد معرفی 100شرکت برتر ایران بود. در این نشست درباره گذشته رتبه‌‌‌بندی 100شرکت برتر ایران عنوان شد: در سال آغاز این رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران از نظر شاخص میزان فروش رتبه‌‌‌بندی و معرفی می‌‌‌شدند. میزان اثرگذاری یک بنگاه اقتصادی درابعاد اقتصاد ملی با میزان فروش آن رابطه مستقیم دارد. بنابراین در رتبه‌بندی سال 1377 تعداد شاخص‌‌‌های مورد ارزیابی یک شاخص و گزارش نتیجه رتبه‌‌‌بندی در یک بروشور 4 صفحه‌ای گنجانده شد. اما مهم‌ترین اهداف رتبه‌‌‌بندی شرکت‌های برتر ایران تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور و شفاف‌‌‌سازی فضای کسب و کار است. رتبه‌‌‌بندی شرکت‌ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی، گسترش رقابت بین بنگاه‌‌‌های اقتصادی و استفاده از نتایج رتبه‌بندی برای کمک به برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور صورت می‌پذیرد.

رتبه‌بندی‌های مشابه IMI-100 در سطح جهان رتبه‌‌‌بندی Fortune 500 است که 500 شرکت بزرگ دنیا را رتبه‌‌‌بندی می‌کند. در سطح منطقه نیز رتبه‌‌‌بندی DS100 که صد شرکت بزرگ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را رتبه‌‌‌بندی می‌کند. در سطح کشوری در کشورهای آمریکا، کانادا، ترکیه، هندوستان و… انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی گفت: رتبه‌بندی IMI-100 در سال 1400 شامل 500 شرکت است. 500 شرکت بر اساس بالاترین میزان فروش (درآمد) مشخص می‌‌‌شوند. 500 شرکت بر اساس میزان فروش به پنج دسته صدتایی تقسیم می‌‌‌شوند و شرکت‌های هر دسته بر اساس 32 شاخص دیگر با هم مقایسه و رتبه‌بندی می‌‌‌شوند. به این نحو شرکت‌هایی با هم مقایسه می‌‌‌شوند که از نظر اندازه تاحدودی به هم نزدیک هستند

رتبه 282
Print
free statistics