رد کردن لینک ها

راه‌حل‌های بسته‌بندی

طب پلاستیک

شرکت طب پلاستیک با 15 سال سابقه عملیاتی در تولید انواع ظروف بسته‌بندی، از قابلیت ارائه ظروف مختلف از حجم 50 تا2500 سی سی در قالب‌ها و طرح‌های متفاوت را در اختیار دارد. با توجه به نوع صنعت و نوع بسته‌بندی کالا قابلیت ارائه  پیشنهادات متنوعی به صنایع مختلف از جمله صنایع مواد غذایی ایجاد شده است.

یکی از ویژگی‌های مهم در بازار و صنعت ظروف بسته‌بندی قفل‌ یا نقطه اتصال درب و بدنه است که براساس قفل درب؛ تقسیم‌بندی می‌شوند. ظروفی که خود قابلیت پلمپ شدن دارند و نیاز به سیل شدن ندارند و ظروفی که فاقد این ویژگی بوده و نیاز به سیل شدن دارند. برخی از ظروف با توجه به ضرورت و نوع ماده غذایی مصرفی نیاز دارند که سیل شوند و مورد تایید قرار گیرند که برای این شرایط قابلیت ارائه ظروف در حجم و ظرفیت‌های مختلف وجود دارد.

free statistics