رد کردن لینک ها

افتتاح خط ترموفورمینگ


جشن پایان سال 1401


نمایشگاه اگروفود 2022


نمایشگاه مدیریت پسماند و بازیافت


نمایشگاه گلفود 2022


شانزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست 1401


نمایشگاه بسته‌بندی مشهد


بازدید از کارخانه طب پلاستیک


فاز جدید کارخانه هلدینگ طب پلاستیک


عکس : مسعود قربان‌پور – طب پلاستیک

بازدید از فاز جدید کارخانه هلدینگ طب پلاستیک


free statistics