رد کردن لینک ها

ما به دنبال کسانی هستیم که به مردم و کارشان عشق می ورزند.

زمانی که کارمان را آغاز کردیم، دوست داشتیم تجربه فوق العاده‌ای را در اختیار مردم عزیزمان قرار دهیم. با همین ایده به سمت حل مشکلات مشتریان گام برداشتیم. تمام این مسیر را بخاطر عشقی که به مردم‌مان داشتیم، بدون خستگی طی کردیم و به‌همین دلیل به دنبال کسانی می‌گردیم که در وهله اول عاشق مردم باشند و بعد عاشق کاری که قرار است در کنار هم انجام دهیم.

کار تیمی

تیم های کاری پویا ایده ها را به اجرا در می آوردند.

محیط کار

سعی‌مان این است تا محیط کارمان سرسبز باشد.

خلاقیت

به خلاقیت و ایده خیلی بها می‌دهیم.

تفریح

چندین بار در طول سال تفریحات خارج از محیط کار داریم.

آموزش

پا‌به‌پای فناوری روز دنیا حرکت می‌کنیم کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنیم.

رفاقت

نمی‌توان گفت با هم همکاریم! بیش و پیش از همکاری، با هم رفیقیم.

free statistics