رد کردن لینک ها

گواهینامه‌ها

GMP

GMP

HACCP

HACCP

ISO45001

ISO45001

ISO9001

ISO9001

ISO14001

ISO14001

لوح ها و تندیس ها

تیرماه 88
لوح وزارت صنایع و معادن

لوح وزارت صنایع و معادن

1401
صادر کننده نمونه ملی

صادر کننده نمونه ملی

سال
تقدیر وزارت صنایع و معادن

تقدیر وزارت صنایع و معادن

سال 96
برترین چهره صنعتی بسپاری

برترین چهره صنعتی بسپاری

اسفندماه 91
رعایت حقوق مصرف کنندگان

رعایت حقوق مصرف کنندگان

سال
لوح وزارت صنایع و معادن

لوح وزارت صنایع و معادن

تیرماه 88
گرامیداشت روز صنعت و معدن

گرامیداشت روز صنعت و معدن

29 مهر
لوح بانک توسعه صادرات ایران

لوح بانک توسعه صادرات ایران

تیرماه 92
واحد نمونه صنعتی سال 91

واحد نمونه صنعتی سال 91

سال 95
صادر کننده نمونه استان سمنان

صادر کننده نمونه استان سمنان

سال 92
صادرکننده نمونه استان سمنان

صادرکننده نمونه استان سمنان

سال 93
گواهینامه

گواهینامه

تیرماه 93
واحد صنعتی برگزیده

واحد صنعتی برگزیده

تیرماه 94
منتخب صنعتگران استان

منتخب صنعتگران استان

سال 96
تقدیر بانک توسعه صادرات

تقدیر بانک توسعه صادرات

سال 95
بزرگداشت روز صنعت و معدن

بزرگداشت روز صنعت و معدن

سال 96
صادر کننده نمونه استان سمنان

صادر کننده نمونه استان سمنان

free statistics