رد کردن لینک ها

نوآوری، تحقیق و توسعه؛ 3 رکن رشد هلدینگ طب پلاستیک

نوآوری، تحقیق و توسعه؛ 3 رکن رشد هلدینگ طب پلاستیک

نوآوری مهم‌ترین رکن توسعه هر صنعتی است و به وضوح می‌توان گفت رشد تکنولوژیکی هر حوزه اقتصادی‌ یا هر کشوری بر مبنای نوآوری بنا نهاده شده است.

صنعت پلاستیک نیز از صنایعی است که به مرور زمان و با نوآوری اهمیت متفاوتی پیدا می‌کند تا جایی‌که می‌توان چهره دیگری از این حوزه فنی را ترسیم کرد.

اهمیت سلامت مواد غذايي موجب شده تا جایگاه بسته‌بندی صنايع غذايي در سطوح رفیعی قرار گیرد که به معنی جلب توجه بسیاری از کارشناسان این حوزه است.

نوآوری، تحقیق و توسعه؛ 3 رکن رشد هلدینگ طب پلاستیک

نکته دیگر آنکه نوآوری به‌تنهایی نمی‌تواند یک فرایند تک‌بعدی در حوزه رشد تکنولوژیكی ساخت و تولید باشد، بلکه در صنعت پلاستیک با محوریت بسته‌بندی مواد غذایی چهره دیگری از ابتکار و نوآوری را باید رهگیری کرد.

توجه به تنوع زنجیره تأمین در حوزه مواد اولیه قالب و ماشین‌آلات، در کنار آن زنجیره توزیع و فرآیندهای متفاوت فروش و خرده‌فروشی و تنوع‌بخشی به حوزه تولیدات از‌جمله مواردی است که در هلدینگ طب پلاستیک به آن توجه شده است.

رهگیری این موارد به‌معنی ترسیم گزارشی از عملکرد طب پلاستیک نوین در حوزه نوآوری و فناوری است که در این شماره ملاحظه می‌کنید.

free statistics