رد کردن لینک ها

ممنوعیت ورود پلاستیک های یکبارمصرف به کانادا

ممنوعیت پلاستیک هاى یکبارمصرف از انتهاى 2022 در کانادا

پلاستیک یکبارمصرف در کانادا ممنوع

دولت کانادا اعلام کرد واردات کیسه هاى پلاستیکى و بسته هاى یکبارمصرف تا انتهاى 2022 ممنوع است.

همچنین ممنوعیت خرید و فروش کیسه هاى پلاستیکى و پلاستیک هاى یکبارمصرف از ابتداى سال 2024  . نکته دیگر اینکه صادرات این محصولات از آغاز سال 2026 نیز با محدودیت حداکثرى مواجه خواهد بود.

این مساله شامل نى هاى پلاستیکى یک بار مصرف و وسایل پلاستیکى دیگر نیز مى شود. حلقه های پلاستیکی نگهدارنده بطرى و قوطى ها تا انتهاى سال آینده دیگر نباید تولید و وارد شوند و تا ژوئن 2024 فروش آنها ممنوع مى شود.

دولت کانادا در نظر دارد که در 10 سال آینده همه پسماند های پلاستیکى که در ساحل ها، در رودخانه ها، و جنگل ها رها مى شود را کاملا جمع نماید.

free statistics