رد کردن لینک ها

مرکز جوار آموزش بین کارگاهی

مرکز آموزش جوار بین کارگاهی هلدینگ طب پلاستیک

در جلسه ای با حضور مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان و جمعی از مقامات و مسئولین شهرستانی از جمله : ریاست مرکز فنی و حرفه ای برادران شاهرود ،ریاست محترم اداره کار وتعاون و رفاه اجتماعی شاهرود ، ریاست محترم اداره شرکت شهرک های صنعتی شهرستان شاهرود و جمعی از کارکنان محترم اداره کل و مرکز فنی و حرفه ای شاهرود ، مرکز آموزش جوار بین کارگاهی هلدینگ طب پلاستیک که در سال 1400 به استناد مجوز فوق آغاز به کار نموده بود به طور رسمی افتتاح گردید.
در این جلسه با تأکید به اهمیت آموزش های مهارت محور در سطح جامعه و خصوصاً در بخش صنعت، در خصوص همکاری و تعاملات آتی ممکن بین هلدینگ طب پلاستیک و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پیشنهادات و نقطه نظرات مطرح شد
این جلسه افتتاحیه با توجه به حجم و کیفیت فعالیت های آموزشی شرکت طب پلاستیک در طی سال 1400 به موازات هفته ملی مهارت برگزار گردید. مدیر کل محترم سازمان فنی و حرفه ای از نگرش آموزش محور و مهارتی مدیریت شرکت تقدیر کرد.

مرکز هم جوار

free statistics