رد کردن لینک ها

طرح حمایت از پایان نامه های مقطع تحصیلات تکمیلی

مدرسه کسب و کار طب پلاستیک با طرح های دانشجویی در ایران پلاست هفدهم

در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، مدرسه کسب و کار طب به منظور ارتباط هر چه بهتر صنعت و دانشگاه، فعال ظاهر شد. یکی از برنامه ­های اجرایی مدرسه کسب و کار طب، طرح حمایت از پایان­ نامه ­های مقطع تحصیلات تکمیلی می باشد. این دوره از طرح “حمایت پایان نامه” با نگاهی ویژه بر موضوعات حوزه پلاستیک­ های زیست تخریب پذیر و بازیافت پلاستیک­ های PLA , PBAT بود.

طی دوره حضور در نمایشگاه ایران پلاست، در مجموع 15 فرم حمایت از پایان­ نامه­ توسط دانشجویان دانشگاه­ های تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس تکمیل گردید. موضوعات توسط گروه تحقیق و توسعه و مدیران این واحد مورد بررسی قرار گرفت و با دانشجویان جلسات حضوری تعیین گردید. سایر پایان نامه ها نیز با توجه با نیاز سنجی های مجموعه، کارامدی و جدید بودن موضوع در الویت قرار خواهد گرفت.

حمایت از پایان نامه

free statistics