رد کردن لینک ها

طرح جذب کارآموزان و کاروزان در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

طرح جذب کارآموز مدرسه طب

مدرسه کسب و کار طب در نظر دارد تا دانشجویان حضور فعال در صنعت داشته باشند. در هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست، مجموعه طب پلاستیک، به منظور حمایت از اشتغال دانشجویان اقدام به جذب کارآموز و کارورز نمود. متقاضیان کارآموزی از رشته­ های مختلف مهندسی و غیر مهندسی اقدام به تکمیل فرم نمودند.

در مجموع، 76 فرم در بخش کارآموزی و کارورزی، توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان تکمیل شده است. فرم ها توسط واحد های مربوطه بررسی گردید. دانشجویان و فارغ التحصیلان، در رشته­ هایی همچون مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و  مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه­ هایی همچون دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات در این طرح شرکت کرده اند.

بازدید دانشجویی

free statistics