رد کردن لینک ها

صعود نوآوری در بازیافت پلاستیک و پلاستیک‌های زیستی

صعود نوآوری در بازیافت پلاستیک و پلاستیک‌های زیستی

بازيافت پلاستيک‌ها و پلاستيک‌هاي زيستي در مسير صعودي است و به بالاترين حد خود در دو دهه گذشته رسيده است. يک گزارش جديد به نقل از Appleyard Lees نشان داده است که نوآوري در پلاستيک‌هاي زيستي- بر اساس نمونه هاي ثبت اختراع جهاني – در بالاترين حد خود در دو دهه گذشته است، در حالي که سرمايه‌گذاري در فناوري بازيافت پلاستيک نيز در حال افزايش است. در اين گزارش پيشرفت‌هاي فناوري در توليد پلاستيک‌هاي زيستي معرفي شده‌اند، اين پيشرفت‌ها در زمينه بهبود عملکرد و افزايش طول عمر پلاستيک‌هاي زيستي است. اين پلاستيک‌ها در مقايسه با پلاستيک‌هاي معمولي طول عمر کمتري دارند و اين موضوع موجب نارضايتي مصرف‌کنندگان مي‌شود. علاوه بر اين، فناوري‌هاي بازيافت شيميايي نيز مورد توجه قرار گرفته زيرا راهکاري براي کاهش زباله‌هاي پلاستيکي که به محل دفن زباله مي‌روند، ارائه مي‌دهد.

ديويد والش، شريک Appleyard Lees گفت: «پيدا کردن يک جايگزين ارزان قيمت براي پلاستيک‌هاي موجود با عملکرد مشابه که کمتر بر محيط زيست تأثير منفي مي‌گذارد، يک چالش است. قبل از اينکه دنيا به سمت استفاده از پلاستيک‌هاي زيست تخريب‌پذير يا حداقل مشتق‌شده زيستي سوق پيدا کند، عملکرد اين مواد بايد مشابه پلاستيک‌هاي موجود شود.  با اين‌حال، روند ثبت اختراع پلاستيک‌هاي زيستي نشان مي‌دهد که نوآوري در حال رشد است. فشارهاي قانوني براي افزايش استفاده از پلاستيک‌هاي زيستي در کالاهاي صنعتي و مصرفي، نوآوري و فعاليت ثبت اختراع را افزايش مي‌دهد.

در ثبت اختراع هاي جديد، تمرکز بر ترکيب و ساختار پليمرهاي زيستي، مانند مواد زيست‌تخريب‌پذير بيشتر ديده مي‌شود. اين مواد در دستگاه‌هاي پزشکي ارتوپدي و محصولات پاک‌کننده مصرف دارند. ساير کاربردهاي استفاده از پليمرها، شامل کاغذ ديواري سازگار با محيط‌زيست و سنسور براي اندازه گيري دما و رطوبت خاک است.سرمايه‌گذاري در توسعه ترکيب‌هاي پليمري جديد و زيست تخريب‌پذير نيز، با هدف ايجاد استحکام و انعطاف‌پذيري بيشتر در اين محصولات است. ديويد والش گفت: «داده‌هاي ثبت اختراع نشان مي‌دهد که بيشتر فعاليت‌ها بر بهبود خواص مکانيکي پلاستيک‌هاي زيستي براي توليد انبوه متمرکز شده است و به نظر مي‌رسد بيشتر اختراعات ثبت شده با هدف بهتر شدن ويژگي هاي مکانيکي پلاستيک هاي زيستي، طبق سفارش مشتريان مي‌باشد.

يکي از مسائل، سازگاري پلاستيک است زيرا بسياري از پليمرها و ترکيبات قالب‌گيري نياز به پلاستيکي دارند که با خواص ويژه‌اي توليد شود تا کاربرد مورد نظر را داشته باشد. پلاستيک زيستي نيازمند تغييرات و توليد سفارشي است. براي توليد محصولات مختلف، پلاستيک بايد ويژگي‌هاي خاصي داشته باشد. در بازيافت پلاستيک، در حالي که نوآوري در تکنيک‌هاي پيروليز وجود دارد، ما پيش‌بيني مي‌کنيم که ثبت اختراع در زمينه تجزيه آنزيمي پليمرهاي موجود افزايش يابد. پيروليز يا آذرکافت به تجزيه حرارتي مواد در دماي بالا و اتمسفر خنثي مي‌گويند. پيروليز شامل تجزيه شيميايي و برگشت‌ناپذير است. از پيروليز به طور عمده در فرآوري مواد آلي استفاده مي‌شود.

free statistics