رد کردن لینک ها

جشن پایان سال 1401 گروه صنعتی طب پلاستیک نوین

جشن پایان سال گروه طب پلاستیک امسال متفاوت تر از سال های قبل برگزار شد . مدیران طب پلاستیک در پایان سال 1401 از خط تولید شرکت های زیر گروه در شاهرود بازدید کردند .

در این سفر از خط تولید کارخانه طب پلاستیک ، مزرعه لعل کویر ،واحد تولیدی قالب و ربات ویراتک، واحد تولیدی کامپاند و بازیافت ویرابسپار و واحد تولیدی محصولات چرمی اورز بازدید شد . همچنین از خط تولید ترموفورمینگ رونمایی گردید .

شرکت های زیرگروه طب پلاستیک :مزرعه لعل کویر

free statistics