رد کردن لینک ها

تولید پلاستیک‌های زیستی طی پنج سال آینده سه برابر می‌شود

تولید پلاستیک‌های زیستی طی پنج سال آینده سه برابر می‌شود

‌بر‌اساس آخرین داده‌های بازار، تولید صنعت پلاستیک طی 5 سال آینده به بیش از 3 برابر خواهد رسید. PA‌های مبتنی بر (پلی‌آمیدها) محرک‌های اصلی این رشد چشمگیر هستند. بسته‌بندی با داشتن تقریباً 48‌درصد از بازار پلاستیک‌های زیستی بزرگترین حوزه کاربرد پلاستیک‌های زیستی باقی می‌ماند و سایر بخش‌ها نیز رشد چشمگیری خواهند داشت.

در شانزدهمین کنفرانس European Bioplastics که در 30 نوامبر و 1 دسامبر در برلین برگزار شد، چشم‌انداز مثبتی برای صنعت پلاستیک زیستی جهانی ارائه شد. بر‌اساس داده‌های بازار که با همکاری مؤسسه نوا هورث آلمان گردآوری شده است، تولید طی پنج سال آینده به بیش از سه برابر خواهد رسید. پیش از سال 2026، سهم پلاستیک‌های زیستی در کل تولید جهانی پلاستیک برای اولین بار از مرز دو درصد عبور خواهد کرد.

تولید پلاستیک‌های زیستی طی پنج سال آینده سه برابر می‌شود

پلاستیک‌های زیستی بسته به منشا آنها از زیست توده (بیوباس) و یا منشا پتروشیمی تهیه می‌گردند. بسته به سطح تجزیه آنها، پلاستیک‌های زیستی تخریب‌پذیر و غیر‌تخریب‌پذیر وجود دارد. پلاستیک‌های زیستی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

1- با پایه زیستی که فاقد توانایی زیست‌تخریب‌پذیری هستند. مثل پلی‌اتیلن (PE)، پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌اتیلن‌ترفتالات(PET).

۲- با پایه زیستی و توانایی زیست‌تخریب‌پذیری. مثل پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA)، پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات (PHA) و پلی‌بوتیلن‌سوکسینات (PBS).

۳- با پایه سوخت‌های فسیلی و توانایی زیست‌تخریب‌پذیری. مثل پلی‌بوتینل آدیپات ترفتالات (PBAT).

زیست‌تخریب‌پذیر یا Biodegradable به موادی گفته می‌شود که به‌سادگی توسط فعالیت موجودات زنده به زیر‌ واحدهای سازنده خود تجزیه شده و بنابراین در محیط باقی نمی‌مانند. 60 تا 90‌درصد از این محصولات در مدت دو تا شش ماه تجزیه می‌شود. پلاستیک‌های معمول زیست‌تخریب‌پذیر نبوده و دلیل آن طویل بودن طول مولکول پلیمر و پیوند قوی بین مونومرهای آن است که تجزیه آن را توسط موجودات تجزیه‌کننده با مشکل مواجه می‌کند.

ظرفیت تولید پلاستیک‌های زیستی جهانی قرار است به‌طور قابل‌توجهی از حدود 2.4‌میلیون تن در سال 2021 به 7.5‌میلیون تن در سال 2026 افزایش یابد. تولید پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) نیز به دلیل سرمایه‌گذاری بیشتر در سایت‌های تولید PLA در آسیا، ایالات متحده و اروپا به رشد خود ادامه خواهد داد. ظرفیت تولید پلی‌اولفین‌های زیستی مانند پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن نیز افزایش می‌یابد.

تولید پلاستیک‌های زیستی طی پنج سال آینده سه برابر می‌شود

پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر، از‌جمله PBAT، PLA و سوکسینات پلی‌بوتیلن (PBS) در حال حاضر کمی بیش از 64‌درصد (1.5 میلیون تن) از ظرفیت‌های جهانی تولید پلاستیک‌های زیستی را تشکیل می‌دهند. پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌ناپذیر، از‌جمله محلول‌های ریخته‌شده پلی‌اتیلن پایه زیستی و PETپایه زیستی (پلی‌اتیلن ترفتالات) و همچنین PA پایه زیستی (پلی‌آمیدها)، تقریباً 36‌درصد (0.8‌میلیون تن) را تشکیل می‌دهند.

بسته‌بندی با داشتن تقریباً 48‌درصد (1.2میلیون تن) از کل بازار پلاستیک‌های زیستی در سال 2021، بزرگترین حوزه کاربرد پلاستیک‌های زیستی باقی مانده است. بخش‌هایی مانند کالاهای مصرفی، الیاف یا محصولات کشاورزی و باغبانی، همچنان در سهم نسبی خود به‌طور متوسط افزایش می‌یابند.

در حال حاضر، تقریبا یک‌چهارم ظرفیت تولید هنوز در اروپا قرار دارد. با این حال آسیا موقعیت خود را به‌عنوان قطب اصلی، با تولید 50‌درصد از پلاستیک‌های زیستی در منطقه، تقویت کرده است. سهم اروپا و سایر مناطق جهان طی پنج سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که سهم آسیا تا سال 2026 از 70‌درصد عبور کند.

 

free statistics