رد کردن لینک ها

تقارن رویکرد طب پلاستیک و شعار سال

گروه صنعتی طب پلاستیک مصداق عینی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است.

دانش بنیان بودن ، استفاده از فناوری های جدید و نوآوری در بخش های مختلف زنجیره تولید ، تأمین و فروش از ویژگی های بنیادین گروه صنعتی طب پلاستیک بوده که در کنار توسعه محور بودن این هلدینگ اقتصادی و صنعتی ، دومین مؤلفه اصلی این شرکت محسوب می شود. این رویکرد تاکنون موجب شده تا تعداد نیروی کار قطعی کارخانه طب پلاستیک نوین 610 نفر و با احتساب شرکت های تابعه به بیش از 1000 نفر برسد.

کشت و صنعت و دامپروری مزرعه لعل کویر ، توسعه صنعت ویرا مدرن ایرانیان ، رز تجارت تارا ، دانش سازان طب پلاستیک ، طب کاران پلیمر ، ویراتک برتر پارس و ویرابسپار برتر شرق از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی طب پلاستیک هستند که اشتغال آفرینی و دانش بنیان بودن را می توان در تار و پود این شرکت ها مشاهده کرد آن هم در شرایطی که به جز طب پلاستیک ، دو شرکت زیرمجموعه دانش سازان طب پلاستیک و ویرابسپار برتر شرق ، دانش بنیان بوده و این گروه صنعتی از دو شتاب دهنده پلی تک و اگری تک در حوزه فناوری و نوآوری بهره می برد.

درباره طب پلاستیک جدید

فناوری و نوآوری در تار و پود طب پلاستیک

گروه صنعتی طب پلاستیک از سال 92 تاکنون به همت شرکت های زیرمجموعه خود به عنوان یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری (استان) سمنان شناخته می شود. شرکت دانش سازان طب پلاستیک اولین زیرمجموعه دانش بنیان این گروه صنعتی به شمار می رود که 90 درصد سهام آن متعلق به طب پلاستیک نوین است. همچنین ویرابسپار برتر شرق دومین شرکت دانش بنیان گروه صنعتی طب پلاستیک است که به جز فعالیت های حوزه نوآوری ، فناوری و تکنولوژی ، مستقیماً دو شتابق دهنده در حوزه پلیمری با عنوان پلی تک و در حوزه کشاورزی با نام اگری تک در اختیار دارد. به صورت دقیق تر ویرابسپار با مدیریت مهندس فرید سماوات اگرچه به عنوان یکی از قطب های فناوری و نوآوری پلیمری در کشور مطرح است اما مستقیماً با در اختیار داشتن شتاب دهنده پلی تک مستقر در شهرک پژوهش و فناوری پتروشیمی ، به یکی از قطب های نوآوری پلیمری بدل شده است. یکی از خروجی های این شتاب دهنده تاکنون احداث و مدیریت واحد بازیافت برای طب پلاستیک نوین بوده و به زودی به موازات آن شاهد افتتاح واحد گرانول و کامپاند در مجاورت آن خواهیم بود. هم اکنون واحد بازیافت طب پلاستیک در 40 کیلومتری واحد اصلی در روستای ده ملا از توابع شاهرود قرار دارد. مهمترین ویژگی محققین حاضر در پلی تک رصد دقیق اطلاعات و رخدادهاست گویی رویکرد اصلی خود را بر نوآوری باز قرار داده اند. آخرین خروجی تحقیقات این تیم تاکنون تأمین نیمی از نیاز واحد بازیافت طب پلاستیک از ضایعات پلاستیکی و مشمع ایران خودرو آن هم از بورس کالا بوده که گام بزرگی در مسیر تأمین نیازهای این واحد به ضایعات به جهت بازیافت است. مهمترین حوزه فعالیت تیم مستقر در پلی تک در حوزه بازرگانی هم اکنون رهگیری صادرات مواد اولیه بازیافت شده به کشورهای منطقه مخصوصاً ترکیه است و به زودی موفقیت های آن اطلاع رسانی خواهد شد.

اما ذات فرآیند شتاب دهی در پلی تک با قدرت ادامه دارد. تیم مستقر فعلی از تجربیات بالایی در این حوزه برخوردار بوده و نخبگان جوانی که از امکانات شتاب دهنده پلی تک برخوردار می شوند در کنار حمایت های فنی و مالی ، از تجربیات تیم موجود بهره مند شده و پروژه های جذابی در دست اجرا قرار دارد که به دلیل حفظ اصول محرمانگی ، از پرداختن به آن ها معذوریم.

اگری تک دومین شتاب دهنده زیرمجموعه گروه صنعتی طب پلاستیک است که تحت مدیریت ویرابسپار قرار داشته و در تعامل کامل با کشت و صنعت و دامپروری مزرعه لعل کبیر به عنوان بازوی طب پلاستیک در حوزه کشاورزی است. به صورت دقیق تر پس از توجه به فناوری و نوآوری در حوزه پلیمر و حضور گروه صنعتی طب پلاستیک در حوزه کشت و صنعت و کشاورزی ، شتاب دهنده اگری تک در پارک علم و فناوری شاهرود تشکیل شده و بخش دانش محور حوزه کشاورزی طب پلاستیک را با در اختیار داشتن چندین مزرعه ، حمایت حتی راهبری می کند.

طب پلاستیک نه تنها به آینده می نگرد بلکه خود بخشی از آینده صنعت پلاستیک در ایران است.

free statistics