رد کردن لینک ها

انتصاب مدیر مالی طب بعنوان هیئت مدیره انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران

عضویت مدیر مالی طب بعنوان هیئت مدیره انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران

اولين جلسه هيات مديره انجمن مديران مالي حرفه ايران تشكيل شد.

پيرو برگزاري مجمع عمومي عادي فوق العاده و انتخاب اعضاي جديد هيات مديره ، روز گذشته مورخ ١٣٩٩/١٢/٠٤ اولين جلسه هيات مديره انجمن تشكيل و اركان انجمن به شرح زير تعيين گرديدند:

١- دكتر محمد جواد صفارسفلايي به سمت رييس هيات مديره
٢- خانم فاطمه پوريعقوبي به سمت نائب رئيس هيات مديره
٣- دكتر فاطمه هادلوند به عنوان دبير كل و عضو هيات مديره
٤- دكتر كيهان مهام به عنوان عضو هيات مديره و خزانه دار
٥- اقاي علي طهماسبي ساكي به عنوان عضو هيات مديره

نظرات

به گفتگو بپیوندید