رد کردن لینک ها

انتشار مقاله “تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته” در مجله چاپ و بسته بندی

به گزارش روابط عمومی شرکت طب پلاستیک،مقاله پژوهشی دکتر توحید عبداله زاده از واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی دانش بنیان طب پلاستیک در راستای اهداف تولید محصولات زیست تخریب پذیر، در مجله چاپ و بسته بندی با نمایه علمی-پژوهشی منتشر شد .

این مقاله به پژوهش در حوزه فیلم های زیست تخریب پذیر با پایه نشاسته به عنوان بسته بندی زیست تخریب پذیر به روش قالب گیری محلولی پرداخته است. در این پژوهش، اثر افزودن نانو ذره دیاکسید تیتانیوم( در سه سطح ۰٫۱ درصد) روی فیلم های تهیه شده از پلیمر نشاسته مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مقاله با عنوان” تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته نانو ذره دی اکسید تیتانیوم بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی” در وب سایت سیویلیکا به آدرس زیر قابل دسترسی است.

https://www.civilica.com/Paper-ISPSTP01-ISPSTP01_038.html

free statistics