رد کردن لینک ها

پایان تست گرم و آغاز تولید آزمایشی در واحد بازیافت طب پلاستیک نوین

با اخذ مجوزهای صنعتی و محیط زیستی ، انتقال ماشین‌آلات مورد نیاز برای راه‌اندازی فاز نخست واحد بازیافت طب پلاستیک نوین در شهرستان شاهرود به پایان رسید.

هم‌اکنون تست گرم فاز نخست این کارخانه بازیافت به پایان رسیده و در حال ورود به تولید آزمایشی است . واحد بازیافت طب پلاستیک نوین در فاصله 40 کیلومتری از کارخانه اصلی احداث شده است. حفاظت از محیط زیست و اهتمام به آن مهمترین دلیل راه‌اندازی این واحد بازیافت به شمار می‌رود.

این در حالی است که پس از نصب ماشین‌آلات فاز نخست واحد بازیافت طب پلاستیک ، تست فنی و تکنولوژیکی آن به صورت گرم و عملیاتی صورت گرفته و هم‌اکنون آماده ورود به فاز تولید است. تاکنون نزدیک به 4 تن محصول در فاز تست تکنولوژیکی آن تولید شده و طب پلاستیک نوین در حال برنامه‌ریزی و تلاش برای استمرار تولید است. در فاز دوم این واحد قرار است که مواد بازیافت شده به صورت گرانول تهیه شود.

حفاظت از محیط زیست و توجه جدی به آن از اهداف و الگوهای اجرایی طب پلاستیک نوین است و در این مسیر سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت گرفته که در آینده خبرهای بیشتری از آن مخابره خواهد شد.

free statistics