رد کردن لینک ها

تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذره دیاکسید تیتانیوم (بررسی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی)

تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذره دیاکسید تیتانیوم (بررسی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی)

در سالهای اخیر گرایش به استفاده از پلیمرهای طبیعی و تجدیدپذیر در جایگزینی فیلم های بسته بندی سنتزی رو به افزایش است. تجزیه شدن در یک زمان معقول و بدون ایجاد مشکلات زیستی پس از عمر مفید، یک ویژگی مطلوب برای بسته بندی ها میباشد.

صنعت بسته بندى

صنعت بسته بندى

مقدمه از آنجائیکه بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بین المللـی اسـت لـذا نقش کلیدی خود را دارد . افزایش ، کاهش موجودی انباربه حداکثر رسـاندن سود بنگاههای تولیدی نشان داده است . بنگاههای اقتصـادی بـرای تقویـت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی ، سالهاست کـه بـه موضـوع بسته بندی […]

کاربرد نانو کامپوزیت ها

کاربرد نانو کامپوزیت ها

کاربرد نانو کامپوزیت ها بسته بندی مواد غذایی راهکاری حیاتی برای تضمین ایمنی آنها اســت. فیلم های پلیمــری نفتی به دلیل قابلیت شــکل پذیری آســان، قیمت ارزان، ســبکی، مقاومت شــیمیایی باالا، تنوع خواص فیزیکی، قابلیت درزبندی به وسیله حرارت، چاپ پذیری خوب، و فرایند تولید آســان، به طور گســترده در صنایع بسته بندی مورد اســتفاده […]

مقاله پلاستیک

مقاله پلاستیک

در حال حاضر چندین هزار نوع پلاستیک تجارتی وجود دارد ، این تنوع از اختلاف در ساختار مولکولی ، تفاوت درشکل فیزیکی ، وجود ناخالصی های افزودنی وهمچنین نوع ومقدار افزودنیها و…. بوجود می آید . مهندسان و طراحان ، پلاستیکها را به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع ، در مقایسه با سایر مواد […]

معرفی اصول طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

معرفی اصول طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

قالب سازی پلاستیک به روش های مختلف انجام می گیرد یکی از مهمترین و پر کاربرد ترین این روش ها قالب سازی به روش قالب گیری تزریقی است. در این روش مواد مذاب با فشار به داحل یک قالب تزریق می شوند. در دیگر روش های ساخت قالب پلاستیک مواد بر اساس وزن خود به […]

پلاستیک چیست؟

پلاستیک چیست؟

پلاستیک محصولی است که به منظورهای مختلفی بکار می رود.پلاستیک ممکن است سخت یا نرم باشد شفاف یا مات باشد.می تواند شبیه چوب یا چرم یا ابریشم بنظر آید.می تواند در ساخت اسباب بازی یا دریچه های قلب بکار رود.در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰۰ نوع پلاستیک مختلف وجود دارد.مواد خام اولیه برای تهیه پلاستیک […]