رد کردن لینک ها

تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا ۱۶ اوت ۲۰۱۹

جدول تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و قیمت خوراک منتهی به ۱۶ اوت ۲۰۱۹ را در این پست بخوانید.
جداول مقایسه ای زیر با همکاری کارگزاری بورس بیمه ایران تهیه و برای انتشار در اختیار ویکی پلاست قرار گرفته است.