ظروف درب دار

سطل 310

قطر : 88
ارتقاع : 65
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 310 سی سی
تعداد در کارتن : 300 عدد
ابعاد کارتن : 400*345*445

سطل 610

قطر : 105
ارتقاع : 78
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 610 سی سی
تعداد در کارتن : 200 عدد
ابعاد کارتن : 400*345*445

ظرف  M500

قطر : 110
ارتقاع : 45
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 500 سی سی
تعداد در کارتن : 200 عدد
ابعاد کارتن : 405*345*560

ظرف کریستالی 500

ابعاد :69*170*200
جنس : Ps
حجم : 500cc
تعداد در کارتن :200
ابعاد کارتن :360*400*400

مایکروویو 666

ابعاد : 45*120*170
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 666 سی سی
تعداد در کارتن : 150 عدد
ابعاد کارتن : 345*360*510

مایکروویو 750

ابعاد : 53*115*175
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 750 سی سی
تعداد در کارتن : 200 عدد
ابعاد کارتن : 290*380*360

مایکروویو 1000

ابعاد :56*120*183
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 1000 سی سی
تعداد در کارتن : 120 عدد
ابعاد کارتن : 370*465*380

مایکروویو 1200

ابعاد :69*120*183
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 1200 سی سی
تعداد در کارتن : 120 عدد
ابعاد کارتن : 440*325*420

مایکروویو 1500

ابعاد : 70*150*200
جنس : پلی پروپلین شفاف
حجم : 1500 سی سی
تعداد در کارتن : 200 عدد
ابعاد کارتن : 360*400*400

سطل 1100

ارتفاع ۱۱/۸
قطر کف ظرف ۱۰/۷
قطر دهانه ۱۲/۲۹
وزن بدنه ۳۵ گرم
وزن درب ۹/۱ گرم
جنس : پلی پروپلین شفافنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :