مدیر عامل - حامد امینی هراتی
نام و نام خانوادگی : مدیر عامل - حامد امینی هراتی
پست الکترونیک : amini@tebplastic.com
سمت : مدیر عامل
سوابق شغلی : مدیر عامل شرکت طب پلاستیک


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :