رئیس هیئت مدیره - سعید ترکمان دهنوی
نام و نام خانوادگی : رئیس هیئت مدیره - سعید ترکمان دهنوی
پست الکترونیک : torkamn@tebplastic.com
سمت : رئیس هیئت مدیره
سوابق تحصیلی : پزشک ( دکترای حرفه ای )
سوابق شغلی : رئیس هیئت مدیره شرکت طب پلاستیک نوین -
رئیس هیئت مدیره شرکت پلیمر گستر شرق -
رئیس هیئت مدیره شرکت طب کاران پلیمر -
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پلاستیک استان سمنان -
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان -
رئیس کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران -
عضو سازمان نظام پزشکی


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :