سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1396/12/6
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1519552633
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 سطل 1100 0 0
جمع کل (ریال):   0