سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1397/2/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1524359507
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 مایکروویو 1500 0 0
جمع کل (ریال):   0