ساختار پلیمر ها( بخش اول )
 
 
مقدمه
نه تنها خواص فيزيكي پليمرها، بلكه ساختار زنجيره‌هاي مولكولي آنها نيز تحت تاثير وزن‌مولكولي پليمر قرار دارد. وابسته به نوع فرآيند پليمريزاسيون، يك پليمر خاص مي‌تواند به شكل‌هاي ايزومري متفاوتي وجود داشته باشد. علاوه براين مولكول پليمرها مي‌تواند با توجه به ساختار زنجيره اصلي، شكل متفاوتي به خود بگيرد. يكي از خواص اساسي پليمرهاي ترموپلاستيك قابليت آنها در تشكيل نواحي كريستالي است؛ حضور اين نواحي تاثير بسيار زيادي روي خواص پليمرهاي ترموپلاستيك دارد. خواص حرارتي پليمرهاي ترموپلاستيك، فاكتور مهم ديگريست كه در انتخاب بهترين پليمر براي يك كاربرد مشخص، در نظر گرفته مي‌شود. جهت‌گيري نواحي كريستالي در پليمرها توسط تغييرفرم مكانيكي و بررسي اثر اختلاط پليمرها نيز از مباحثي است كه در اين فصل بدان خواهيم پرداخت.
 

 
 
ايزومري
روند پليمريزاسيون براي برخي از پليمرها شكلهاي گوناگوني را در ساختار زنجيره پليمري بوجود مي‌آورد. براي مثال وقتي يك راديكال به يك مونومر نامتقارن وينيل حمله مي‌كند، دو حالت ممكن است اتفاق بيفتد؛ همانطور كه در شكل 1 ديده مي‌شود، اين راديكال مي‌تواند با اتصال سربه‌سر يا با اتصال سربه‌دم به زنجيره اضافه شود. در اكثر پليمرها اتصال سربه‌دم روي مي‌دهد زيرا در اين حالت ممانعت فضايي گروه‌هاي جانبي كمتر است.
در ايزومرهاي فضايي، مونومرها با همان ترتيب سربه‌دم به زنجيره اضافه مي‌شوند، با اين تفاوت كه در اين نوع ايزومرها چيدمان فضايي گروههاي جانبي تفاوت دارد. جهت اضافه شدن مونومرها به زنجيرة درحال رشد تاكسيتيسي ناميده‌مي‌شود

و بيشتر در مونومرهاي نامتقارن روي مي‌دهد. براي پليمرهاي وينيلي سه ساختار ايزومري از اين دسته شناخته شده‌است؛ ساختار ايزوتاكتيك كه در آن مونومرها به يك سمت زنجيره اضافه مي‌شوند. ساختار سينديوتاكتيك كه در آن مونومرها به يكي در ميان به سمت زنجيره اضافه مي‌شوند و ساختار آتاكتيك كه در آن مونومرها به طور تصادفي به طرفين زنجيره پليمري اضافه مي‌شوند. (شكل2) پلي‌پروپيلن تجاري يك نمونه از پليمرهايي است كه ساختار ايزوتاكتيك دارد و به واسطه نظم زنجيره‌هاي پليمري، ساختار كريستالي و در نتيجه خواص مكانيكي خوبي دارد. در مقابل پلي‌پروپيلن آتاتيك به خاطر بي‌نظمي در ساختار زنجيره پليمري، آمورف است و خواص مكانيكي مناسبي ندارد.

 
ايزومري هندسي در پليمرهايي اتفاق مي‌افتد كه داراي يك پيوند دوگانه در زنجيره اصلي خود هستند. حضور اين نوع از ايزومري درپليمرها بدان جهت است كه دوران مولكولها حول پيوندهاي دوگانه امكان پذير نيست. همانطور كه در شكل 3 ديده مي‌شود، رشد زنجيره پليمر (در اينجا ايزوپرن) توسط افزايش مونومرها به راه‌هاي گوناگوني ممكن است صورت گيرد. افزايش مونومرها ممكن است از طريق كربن‌هاي 1 و2 يا از طريق كربن‌هاي 3 و4 صورت گيرد. كه در هر دو حالت افزوده شدن مي‌تواند با مكانيزم ايزومرهاي فضايي ايزوتاكتيك، سينديوتاكتيك يا آتاكتيك اتفاق بيفتد. افزايش مونومرها مي‌تواند توسط كربن‌هاي 1و4 صورت بگيرد كه در حالت ما ايزومرهاي هندسي سيس و ترانس را خواهيم داشت. خواص ايزومرهاي هندسي سيس و ترانس اغلب متفاوت است؛ يك مثال خوب در اين زمينه پلي‌ايزوپرن است كه ايزومر سيس آن خاصيت الاستومري دارد اما ايزومر ترانس آن (كه به گوتاپرچا معروف است) يك ماده سخت و غيرالاستيك است.

 
پرسش1:
تمام حالت‌هاي ايزومري را كه از پليمريزاسيون بوتادين ايجاد مي‌شود بررسي كنيد.
پاسخ:
پليمريزاسيون بوتادين به حالت‌هاي زير منتهي مي‌شود:
poly(1,2-butadin),poly(1,4-butadin)
poly(3,4-butadin)
poly(1,4-butadin) به خاطر داشتن پيوند دوگانه مي‌تواند به حالتهاي سيس و ترانس وجود داشته باشد. poly(1,2-butadin) و poly(3,4-butadin) هردو مي توانند به شكل‌هاي ايزوتاكتيك، سينديوتاكتيك و آتاكتيك وجود داشته باشند. واحد تحقیق و توسعه شرکت طب پلاستیک

طب پلاستیک، شرکت طب پلاستیک، ظروف یکبارمصرف، تولید ظروف یکبارمصرف، قاشق یکبارمصرف، چنگال یکبارمصرف، کارد یکبارمصرف، قیمت یکبارمصرف، لیست قیمت یکبارمصرفها، قیمت آی ام ال، قیمت IML، ظرف دردار یکبارمصرف، دیس یکبارمصرف، بشقاب یکبارمصرف، پیش دستی یکبارمصرف، ظرف ماهی یکبارمصرف، سطل یکبارمصرف، قیمت ظرف یکبار مصرف، قیمت ظروف یکبارمصرف، ست یکبارمصرف، قیمت ست یکبارمصرف، ظرف در دار مایکروویو، قیمت ظرف مایکرویو، ظرف مایکروویو از کجا بخرم؟
   1396/7/26 08:27


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :