نکات مهم عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 20 تیر 1396
به گزارش اینپیا، نکات مهم عرضه های امروز از گریدهای PET گرید بطری، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین فیلم، پلی اتیلن سنگین اکستروژی، پلی اتیلن تزریقی، پلی اتیلن سنگین فیلم، پلی استایرن، پلی پروپیلن نساجی و PVC استخراج و ارائه می شود.


PET گرید بطری:
1.  کاهش 396 تنی عرضه گرید 785 و عرضه 110 تنی این محصول در هفته جاری
2.  افزایش 110 تنی عرضه گرید 841 و عرضه 220 تنی این محصول در هفته جاری
3.  کاهش 2002 تنی عرضه گرید 821 و عرضه 1012 تنی این محصول در هفته جاری
4.  عرضه 110 تنی گرید 732 که در هفته پیش عرضه نشده بود.
5.  عرضه 1518 تنی گرید 825 که در هفته پیش عرضه ای نداشت.

پلی اتیلن سبک خطی:
1.  افزایش 550 تنی عرضه گرید 209AA امیر کبیر و عرضه 4950 تنی این محصول در هفته جاری 

پلی اتیلن سبک فیلم:
1.  افزایش 110 تنی عرضه گرید 0190 آریا ساسول و عرضه 1320 تنی این محصول در هفته جاری 
2.  کاهش 1100 تنی عرضه گرید 2420D امیرکبیر و عرضه 1100 تنی این محصول در هفته جاری
3.  کاهش 1100 تنی عرضه گرید 2420K امیر کبیر و عرضه 1100 تنی این محصول در هفته جاری


اتیلن سنگین اکستروژن:
1.بازگشت قدرتمند پتروشیمی جم به بازار این محصول: عرضه 2024 تنی محصول پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم در هفته جاری برای اولین بار در سال جاری
2.  عرضه 1012 تنی محصول   پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام در هفته جاری 
3.  افزایش 1000 تنی عرضه EX3 امیرکبیر و عرضه 3000 تنی این محصول در هفته جاری 
4.  عرضه بسیار مناسب و 4400 تنی پلی اتیلن سنگین لوله PE100 پتروشیمی مارون در هفته جاری 

پلی اتیلن سنگین تزریقی:
1.  عرضه 2024 تنی محصول پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم در هفته جاری

پلی اتیلن سنگین فیلم:
1.  افزایش 990 تنی عرضه گرید EX5 پتروشیمی جم و عرضه 1870 تنی این محصول در هفته جاری
2.  کاهش 440 تنی عرضه گرید F7000 پتروشیمی مهر در هفته جاری و عرضه 1100 تنی این محصول 
3.  عرضه 110 تنی محصول پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریاساسول برای اولین بار در سال جاری

پلی استایرن:
1.  کاهش 50 تنی عرضه انبساطی 300 و عرضه 100 تنی این محصول در هفته جاری، در هفته جاری گرید 400 این محصول نیز 50 تن عرضه دارد، این محصول در هفته گذشته عرضه ای نداشت.

پلی پروپیلن نساجی:
افزایش 105 تنی عرضه پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال و عرضه 798 تنی این محصول در هفته جاری

PVC:
1.  افزایش 1000 تنی عرضه گرید S65 غدیر و عرضه 2200 تنی این محصول در هفته جاری
2.  افزایش 2332 تنی عرضه گرید S60 پتروشیمی بندر امام و عرضه 2640 تنی این محصول در هفته جاری 
پتروشیمی اروند در هفته جاری میزان عرضه های خود را تغییر نداده است و محصول S65 با بسته بندی جامبوی خود را با 2 درصد کاهش قیمت همچون هفته گذشته روانه بازار کرده است.

 

سید جواد موسوی
کارشناس بورس محصولات پتروشیمی

 


به نقل از سایت انجمن ملی پلاستیک ایران 
شرکت طب پلاستیک تولید کننده ظروف یکبار مصرف پلاستیکی( قاشق پلاستیکی یکبار مصرف ، کارد پلاستیکی یکبار مصرف ، چنگال پلاستیکی یکبار مصرف و ظروف دربدار پلاستیکی یکبار مصرف ) 
   1396/4/20 10:39


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :